Victory Jackpot (2010)
Maisto
.....
hodnocení modelu (rating of the model): 3/5