BMW HP2 Sport (2008)
Maisto 08010
hodnocení modelu (rating of the model): 3/5